BMI Berekenen

Body Mass Index (BMI) geeft aan wat jouw ideale gewicht is

Sterke stijging overgewicht in Nederland

Nederlandse volwassenen zijn in de afgelopen decennia steeds zwaarder geworden. In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders (35,1%) overgewicht. In 2017 bleek het aantal Nederlanders met overgewicht te zijn gestegen tot bijna de helft van alle volwassenen (48,8%). Het percentage mensen met obesitas (ernstig overgewicht) is in dezelfde periode verdubbeld van 6,2 tot 13,9%.

Als oorzaken van overgewicht zijn veel factoren aan te wijzen, zoals:

  • te veel eten of snoepen (bijvoorbeeld door stress);

  • te veel (fris)dranken of sapjes drinken die veel suikers bevatten;

  • te veel alcohol drinken; juist alcoholische dranken bevatten veel calorieën;

  • te weinig bewegen of sporten. We zitten teveel achter de computer, in de auto etc. of gewoon door tijdgebrek te weinig bewegen;

  • een verandering van leefstijl (meer eten of minder bewegen), veroorzaakt door bijvoorbeeld kinderen krijgen, werkloosheid, samenwonen of pensionering;

  • stoppen met roken kan gewichtstoename geven omdat er bijvoorbeeld meer gegeten of gesnoept wordt.

Het probleem van (ernstig) overgewicht speelt in bijna alle Westerse landen. Hoewel in Nederland bijna de helft van de volwassenen overgewicht heeft, komt overgewicht in de meeste landen van de Europese Unie nog vaker voor. Alleen in Italië, Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Cyprus en Oostenrijk is er minder overgewicht dan in Nederland. In Malta, Kroatië en Griekenland komt overgewicht het vaakst voor. Nederlandse mannen hebben het laagste percentage overgewicht van de hele Europese Unie. Bekijk hier ook het berekenen van de BMI voor mannen. Nederlandse vrouwen zitten in de middenmoot.

In de meeste andere landen van de Europese Unie komt obesitas (ernstig en ongezond overgewicht) vaker voor dan in Nederland. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 7 mensen overgewicht. Malta, Letland, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en Estland hebben de hoogste percentages: één op de vijf volwassenen heeft er obesitas, in Malta zelfs één op de vier.

Ook onder jongeren (leeftijd tot 20 jaar) zijn de cijfers best schrikwekkend.
Ofschoon nog wel lager dan bij volwassenen, maar toch hebben ruim 12% van de kinderen/jongvolwassenen tot 20 jaar last van overgewicht. Dit is weer verder te verdelen in ruim 9% matig overgewicht en bijna 3% obesitas Bij meisjes komen overgewicht en obesitas vaker voor dan bij jongens, het verschil wordt echter met de jaren kleiner. Jonge kinderen  met (ernstig) overgewicht lopen als ze ouder zijn meer risico op hart- en vaatziekten. Overgewicht vanaf een jonge leeftijd heeft dus op latere leeftijd extra grote gevolgen voor de gezondheid (bron: RIVM).
 

Body Mass Index (BMI)

Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) zijn abnormale of buitensporige opeenhopingen van vet die de gezondheid kunnen beïnvloeden (bron: World Health Organization, 2015). Er zijn verschillende methoden om te bepalen of iemand overgewicht heeft.

Een populaire methode is de Body Mass Index (BMI). Deze formule berekent de verhouding tussen leeftijd, lengte en gewicht. De BMI is de meest gebruikte maat om (ernstig) overgewicht te definiëren.  De WHO definieert overgewicht als een body mass index (BMI) van 25 of hoger en obesitas als een BMI van 30 of hoger. Daarnaast geven ook de buikomtrek en de huidplooidikte een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet.

Naast het gewicht is het voor je gezondheid belangrijk te weten waar het lichaamsvet zit. Vet in en rond de buik wordt ook wel aangeduid als visceraal vet en dit vet is nadelig voor je gezondheid. Het vet zit tussen je organen en vormt een belangrijk risicofactor voor hart- en vaatziekte en diabetes type 2. Ook mensen die misschien aan de buitenkant dun lijken maar overmatig orgaanvet hebben lopen risico.

Ondergewicht, overgewicht en obesitas

De BMI is ingedeeld in de categorieën ondergewicht, overgewicht en obesitas. Voor het meten van overgewicht bij jongeren gelden leeftijdsspecifieke grenswaarden van de BMI. Deze grenswaarden zijn lager dan bij volwassenen en zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes vastgesteld. De grenswaarden voor overgewicht zijn vastgesteld door de International Obesity Task Force.

BMI grafiek

De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Je kunt je BMI berekenen met een zogeheten BMI-meter. De uitkomst van de BMI-berekening geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. De BMI kan worden berekend voor kinderen en volwassenen van 2 tot en met 70 jaar. 

Met de BMI wordt jouw streefgewicht voor o.a. snel afvallen berekend op basis van jouw lengte, gewicht, leeftijd en geslacht. Het ideale gewicht is waarbij jouw fysieke conditie optimaal is en ziekten als het gevolg van gewichtsproblemen zich het minst ontwikkelen. Als je wilt weten of je te dik bent of een gezond gewicht hebt, dan kun je jouw BMI berekenen. De formule is als volgt: deel jouw gewicht (in kilo’s) door jouw lengte (in meters) in het kwadraat. Voorbeeld: 65 kilo : 1,70m² = 22,5 (gezond!).

Calculator

Wil je niet zelf gaan rekenen? Gebruik dan een BMI-calculator. Een voorbeeld van een BMI-calculator is te vinden op de website www.voedingscentrum.nl. Het Voedingscentrum geeft consumenten en professionals als sinds 1941 wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.  Het Voedingscentrum wordt volledig gesubsidieerd door de overheid. 

Op basis van jouw uitkomst van de BMI-formule geeft het Voedingscentrum nuttige informatie. Bij overgewicht kan de informatie als volgt luiden: “Met een lager, gezond gewicht heb je een kleinere kans op bepaalde ziekten. Zorg er in ieder geval voor dat je niet verder aankomt en probeer iets af te vallen. Het Voedingscentrum helpt je om gezond af te vallen. Heb je daarnaast te veel buikvet? Dan is het extra belangrijk om af te vallen, want met een grote buikomvang is je risico op bepaalde ziekten verhoogd. Aanpassing van je eetgewoonten is nu een belangrijke stap.”

BMI tabel

Verantwoord afvallen met  iSANO
Heb je een te hoog BMI? iSANO kan je helpen op verantwoorde wijze op een gezond gewicht te komen (www.isano.nl)
ISANO zijn kleine reepjes, maar met een groot effect. Ieder reepje bevat 100 kilocalorieën.
Met slechts 10 repen per dag ofwel 1000 kcal is iSANO goed uitgebalanceerd. Isano bevat aminozuren, vitaminen, mineralen, sporenelementen en vetzuren: alle stoffen die je lichaam nodig heeft om je ideale gewicht te bereiken. De stofwisseling is gegarandeerd.

Omdat je iedere 60 á 90 minuten een reepje eet, krijg je geen hongergevoel en behoud je je energie.  Je kan wel tot 4 kilo met per week afvallen als je een volledige weekkuur iSANO doet


Instapkorting: 10% extra korting op iSANO
Probeer iSANO en ontvang 10% korting bij bestelling  van een weekkuur.
Ga naar iSANO.nl/webshop en gebruik de kortingscode: gezondBMI

Inschrijven Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.